ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ"
Філія «Вигодське лісове господарство»

 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СЛУЖБОВУ ІНФОРМАЦІЮ

ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СЛУЖБОВУ ІНФОРМАЦІЮ


ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

у Державному агентстві лісових ресурсів України

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Державному агентстві лісових ресурсів України (далі – Перелік) не може суперечити розгорнутому переліку відомостей, що становлять державну таємницю у державному агентстві лісових ресурсів України.
 2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «Для службового користування» ( далі - ДСК).
 3. Рішення про надання (зняття) грифу ДСК інформації приймаються безпосередніми виконавцями документів згідно з даним Переліком та за висновками експертних комісій.
 4. Відомості з грифом ДСК є власністю держави і такими, що містять відомості обмеженого поширення.
 5. Відповідальність за правильне присвоєння грифу ДСК виробам та інформації несуть посадові особи, які надали гриф, підписали або затвердили ці документи.
 6. У разі скасування рішення віднесення інформації до службової, про зняття грифа обмеження доступу повідомляються всі організації, яким надсилався цей документ.
 7. Копіювання сторонніми організаціями документів з грифом «Для службового користування» повинно здійснюватись за погодженням з організацією – автором цих документів.
 8. Використання інформаційної, телекомунікаційної або інформаційної - телекомунікаційної системи для друкування документів з грифом ДСК, здійснювати тільки після створення в ній комплексної системи захисту інформації та отримання відповідного атестату.
 9. Передача інформації ДСК з однієї системи до іншої здійснюється захищеними каналами зв’язку або у зашифрованому вигляді. Використання Інтернету або незахищених каналів для передачі інформації ДСК заборонено.
 10. За розголошення відомостей ДСК винні особи притягаються до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.

До відомостей, що становлять службову інформацію

у Держлісагенстві України відносяться:

РОЗДІЛ І.

Сфера взаємодії з Секретаріатом Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади, Рескомлісом АР Крим, обласними управліннями лісового та мисливського господарства, підприємствами і організаціями, що входять до сфери управління Держлісагенства України

 1. Окремі накази та розпорядження, що регламентують внутрішню діяльність Держлісагенства України за рішенням його керівника.
 2. Листування Держлісагенства України з Секретаріатом Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади, Рескомлісом АР Крим, обласними управліннями лісового мисливського господарства, підприємствами і організаціями, що входять до сфери управління Держлісагенства, з питань охорони державної таємниці, технічного захисту інформації, стану оборонно - мобілізаційної роботи, бронювання військовозобов’язаних, що не становить державну таємницю.
 3. Документи про розслідування при виявленні втрати документів, що містять службову інформацію.
 4. Мобілізаційні плани Рескомлісу АР Крим, обласних управлінь лісового та мисливського господарства.
 5. Плани цивільного захисту на особливий період Рескомлісу АР Крим, обласних управлінь лісового та мисливського господарства, підприємств і організацій, що входять до сфери управління Держлісагенства України.
 6. Звіти з питань мобілізаційної підготовки, мобілізаційного резерву, бронювання військовозобов’язаних, що не становлять державну таємницю.
 7. Номенклатури, обсяги, місця зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву Рескомлісу АР Крим, обласних управлінь лісового та мисливського господарства.
 8. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення підприємств галузі на режим роботи в умовах особливого періоду, які не становлять державну таємницю.
 9. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління Роскомлісу АР Крим, обласних управлінь лісового та мисливського господарства, а також обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту в яких відсутня інформація, що становить державну таємницю.
 10. Методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки Держлісагенства.
 11. Зведені відомості щодо стану технічного захисту службової інформації.

РОЗДІЛ ІІ

Сфера економіки

 1. Відомості з питань зовнішньої торгівлі (обсяги, номенклатура, фінансування експорту та імпорту відносно однієї або декількох держав, а також щодо формування нижніх / контрольних / рівнів індикативних цін, валютних надходжень), що не становлять державну таємницю.
 2. Відомості інструктивного характеру посадовим особам, які беруть участь в міжнародних форумах.
 3. Відомості про потребу в асигнуванні та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку, що не становлять державну таємницю. 

РОЗДІЛ ІІІ

Лісовпорядні роботи

 1. Топографічні карти, цифрові карти масштабів 1:10 000 і 1:25 000 в умовній системі координат 1963 року та топографічні карти, цифрові карти масштабів 1: 10 000 - 1: 50 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42.Комплекти аерознімків (аеронегативів), репродукції та негативи накидного монтажу незалежно від масштабу, форми та виду носія інформації (окрім матеріалів аерофотозйомки,які відносіться до державної таємниці).
 2. Зведені пояснювальні записки до проектів організації і розвитку лісового господарства Рескомлісу АР Крим, обласних управлінь лісового та мисливського господарства.
 3. Схеми лісів по обласним управлінням лісового та мисливського господарства.
 4. Довідка про впровадження пропозицій лісовпорядкування у виробництво за результатами безперервного лісовпорядкування по обласним управлінням лісового та мисливського господарства.
 5. Документація державного лісового кадастру на рівні обласних управлінь лісового та мисливського господарства.
 6. Схеми насаджень лісогосподарських підприємств, складених на основі топографічних карт М 1:100 000 і крупніше з елементами рельєфу.
 7. Планшети з горизонталями.
 8. Геодезичні журнали.
 9. Пояснювальна записка та планово-картографічні матеріали на лісові підприємства, природно-заповідний фонд України, на території яких розташовані об’єкти оборонного значення і (або) об’єкти, що охороняються Управлінням державної охорони України.
 10. Планово-картографічні матеріали на лісові підприємства, природно-заповідний фонд України - відповідно до вимог СТГМ-90.

Конфіденційна інформація

      Відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» інформація про фізичну особу (персональні дані – про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження) належить до конфіденційної.

      Конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

     Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу,зобов’язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб.

Матеріальні носії інформації, які підлягають обов’язковому обліку

     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, підлягають обов’язковому обліку.

- печатки і штампи з повним найменуванням організації;

- бланки з кутовими та повздовжніми штампами організацій, що мають необхідний трафаретизований текст документів, які дають право на інспектування, нагляд та відвідування організацій;

- посвідчення особи;

- посвідчення про відрядження;

- усі види перепусток;

- бланки документів про освіту (атестати, дипломи, посвідчення);

- трудові книжки.

77552, смт. Вигода, вул. Д.Галицького, 40
тел./ факс: 61-7-04 e-mail: vygoda-dlg@ukr.net
© Всі права захищено.
Створення та підтримка сайту: ITLUX