ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ"
Філія «Вигодське лісове господарство»

 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РУБКИ ФОРМУВАННЯ І ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛІСІВ

РУБКИ ФОРМУВАННЯ І ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛІСІВ


 

Догляд за лісом є системою лісогосподарських заходів, направлених на якісне поліпшення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини і збільшення розмірів користування лісом.

Основним видом догляду за лісом в даний час в лісах України є рубки догляду. Вони полягають в періодичній, через певні проміжки часу, вирубці в насадженнях частини дерев і ведуться з моменту утворення насадження до його головної рубки.

Найголовніші завдання рубок догляду в лісах України:

а) поліпшення в межах наявних порід складу насаджень;

б) скорочення термінів вирощування технічно стиглої деревини;

в) збереження і посилення водозахисних і ґрунтозахисних властивостей лісу;

г) поліпшення якості вирощуваної деревини;

д) поліпшення санітарного стану насаджень;

є) підвищення стійкості проти чинників, несприятливих для життя і розвитку насаджень;

ж) збільшення розміру користування деревиною з одиниці площі.

Для виконання цих завдань при рубках догляду відбирають і залишають на корені:1)дерева бажаних для господарства порід і кращі за якістю стовбурів; 2) дерева, сприяючі подальшому зростанню і формуванню стовбурів і крон відібраних з кращих. Деревам, що залишаються, забезпечується необхідна для успішного розвитку площа живлення і відповідне розміщення за рахунок вирубки гірших дерев, що перешкоджають розвитку екземплярів, що залишаються. Таким шляхом рубками догляду забезпечується потрібний склад, форма насаджень і підвищений приріст на залишених деревах.

Деревина, що одержується в процесі рубок догляду і використовується споживачами, має важливе значення для економічної ефективності діяльності підприємства. Хоча не всяка рубка догляду супроводжується використовуванням вирубаної деревини, значення рубок догляду для формування високопродуктивних деревостанів є значним. Відсутність користування у зв'язку з відсутністю попиту характерна для рубок догляду в молодняках. В перспективі задача зводиться до того, щоб всі рубки догляду супроводжувалися повним використовуванням одержуваної від них деревини і інших видів лісо продукції.


 

  Ялиновий молодняк в урочищі "Горгулат" Людвиківського лісництва, квартал 25 після освітлення 

26 лютого відбулась виїзна нарада – семінар у Свічівському лісництві, яка була проведена з ініціативи директора Матусевича О.Б. Тема наради: «Вибіркові санітарні рубки, умови їх проведення та якість відводу».

У своєму виступі до учасників семінару, а це зокрема лісничі і помічники лісничих всіх лісництв ДП «Вигодський лісгосп», а також інженерно-технічні працівники відділу лісового господарства та головний лісничий, директор лісгоспу звернувся до присутніх з такими словами, що одним з найважливіших завдань, з якими доведеться зіткнутися нам в найближчому майбутньому, є перехід від суцільних рубок до вибіркових, повна або часткова відмова від суцільних рубок буде ставати все більш актуальною. В даний час в наших лісах панує суцільна система господарювання, пов'язана з формуванням і вирощуванням переважно одновікових лісових насаджень. Завдання полягає в тому, щоб перейти до вибіркової системі господарювання, пов'язаної з формуванням і вирощуванням переважно різновікових насаджень та безперервного лісового середовища. Такий перехід неминуче торкнеться всіх елементів лісового господарства, включаючи лісовідновлення, догляд за лісом, систему боротьби з шкідниками і хворобами, лісовпорядкуванням і т.п. Доведений ліміт Івано-Франківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства по вибіркових рубках на нинішній рік становить близько 40 тис м3. Це величезний об’єм, і основна увага буде приділятись грамотному і якісному відведенню дерев в рубку.

Далі виступив начальник відділу лісового господарства Оріхівський Степан Миколайович, який акцентував увагу присутніх на таких моментах: призначення і проведення вибіркових рубок вимагає значно більш високої кваліфікації спеціалістів і майстрів лісу, ніж призначення і проведення суцільних, а також і більшої роботи. При однаковому обсязі заготівлі деревини для вибіркових рубок потрібна набагато більша площа, окрім того, для кожної вибіркової рубки має бути визначено значно більшу кількість параметрів, ніж для суцільної. Призначення і проведення вибіркової рубки вимагає кращого знання природи лісу, враховуючи особливості конкретного виділу і типу лісу, лісопатологічну ситуацію, а також багато інших факторів. Потрібно вилучати з насадження дерева - сухостійні, всихаючі, сильно ослаблені, пошкоджені шкідниками і хворобами за умови, що вилучення цих дерев не призведе до зменшення повноти нижче ніж 0,5 одиниць, а для пристигаючих, стиглих і перестійних деревостанів не нижче 0,4.

Менеджер з адміністративної діяльності Євген Малета звернув увагу присутніх на такий фактор, суцільно вирубана ділянка надовго втрачає привабливість для відпочинку, в той час, як акуратно проведена вибіркова рубка практично не відбивається на рекреаційній привабливості лісу. Масові суцільні рубки зазвичай сприймаються суспільством як знищенням лісу, це веде до численних конфліктів і неприйняття існуючих форм господарювання, в той час як вибіркові рубки сприймаються як заходи з підтримки лісу в оптимальному стані. Перехід від суцільних рубок до вибіркових потрібен, в тому числі для того, щоб лісове господарство сприймалося більшою частиною населення як діяльність, спрямована на збереження лісів в інтересах більшості людей, а не тільки тих, хто використовує деревину для своїх цілей. Крім того, вибіркові рубки дозволяють забезпечити безперервне збереження лісового середовища і за рахунок цього - безперервне збереження різноманітних корисних функцій лісу: захисту ґрунту і берегів річок, збереження місць проживання лісових тварин і рослин. 

          Буковий молодняк природне поновлення на лісосіці після останнього заходу поступової рубки

Головний лісничий Максимів В.Б. в своєму виступі додав, що різновікові, особливо змішані за складом насадження зазвичай набагато стійкіші до шкідників, хвороб і стихійних лих в силу декількох причин. По-перше, дерева різного віку, що займають різне положення в деревостані, володіють різною стійкістю до дії несприятливих чинників і тому майже ніколи не пошкоджуються одночасно в однаковій мірі. Процеси загибелі та всихання дерев у різновікових насадженнях (особливо в змішаних) зачіпають переважно якусь одну вікову групу дерев, але не ліс в цілому. По-друге, дерева старших вікових груп у різновікових насадженнях розвиваються в умовах менш жорсткої конкуренції один з одним і тому виявляються більш здатними протистояти несприятливим факторам середовища. Дерева молодшої вікової групи формуються під частковою захистом старших і тому також виявляються більш стійкими. Розумна організація вибіркового господарства дозволяє зберігати на більш тривалий термін найздоровіші і вітростійкі дерева, що підвищує загальну стійкість насаджень. Формування змішаних різновікових насаджень дозволяє забезпечувати сприятливий світловий режим під пологом лісу, а також швидке розкладання всіляких рослинних залишків, тим самим також підвищуючи стійкість лісової екосистеми в цілому до несприятливих зовнішніх впливів.

Лісничий Солотвинського лісництва Шведів М.П. та помічник лісничого Слобідського лісництва Прокопишин В.М. з великими досвідами роботи в лісовому господарстві ( більш як 30 літній стаж роботи) звернули увагу присутніх на таких моментах, що перехід на вибіркові рубки дозволить вирішити безліч проблем, пов'язаних з утворенням стін лісу, що обмежують лісосіки суцільних рубок, і з термінами примикання лісосік. Головна проблема стін лісу (кордонів лісу навколо суцільних рубок) полягає в тому, що вони руйнуються або всихають під впливом вітрів, посиленого освітлення сонцем, всиханням або розмноження шкідників. Як правило, чим більша лісосіка, тим сильніше змінюються природні умови в результаті суцільної рубки і тим швидше і сильніше руйнуються прилеглі до неї ділянки лісу. При масовому розмноженні шкідників (наприклад, ялинового короїда типографа) саме стіни лісу, що примикають до суцільних рубок, виявляються найбільш вразливими і гинуть в першу чергу. Застосування вибіркових рубок дозволить значною мірою уникнути цих проблем, оскільки сильної зміни лісового середовища, як при суцільних рубках, при вибіркових не відбувається.

   

                 Мішаний молодняк після прочищення урочище "П’янка" Бистрівського лісництва

І на останок, начальник лісового відділу Степан Миколайович Оріхівський зазначив, що багато дерев, що не представляють собою технологічної цінності з точки зору заготівлі деревини (наприклад, старі берези, осики, буки та інші широколистяні), при вибірковій рубкці доцільно залишати на корені з метою забезпечення вітростійкості лісу, це потрібно для того, щоб знизити ризик розладнання і загибелі насаджень, що залишаються після вибіркової рубки.

Прес-служба ДП «Вигодський лісгосп»

77552, смт. Вигода, вул. Д.Галицького, 40
тел./ факс: 61-7-04 e-mail: vygoda-dlg@ukr.net
© Всі права захищено.
Створення та підтримка сайту: ITLUX