ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ"
Філія «Вигодське лісове господарство»

 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану  ДП ’’Вигодський лісгосп’’ за  2020 рік

 1. Загальні відомості 

ДП «Вигодське лісове господарство» засноване на державній власності, входить до складу Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства і підпорядковане Державному агентству лісових ресурсів України.

Місце знаходження та адреса: 77552, Івано-Франківська обл., Долинський р-н, смт. Вигода, вул. Д. Галицького, 40.

Ведення лісового господарства у лісгоспі здійснюється за рахунок мобілізації власних коштів.

Основними напрямками  діяльності підприємства є ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів, охорона та захист  лісонасаджень від незаконних порубів, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хворіб та шкідників з метою збереження  біорізноманіття, охорона,  відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду, розвиток лісової інфраструктури (будівництво і ремонт лісових доріг, мостів), покращення умов праці та збільшення заробітної плати працівників,  збільшення надходжень до  бюджету всіх рівнів.

  2. Формування дохідної частини фінансового плану

          Фінансовий план підприємства сформовано на базі чинного законодавства, затвердженого ”Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектора економіки”, ”Рекомендацій щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них”, у відповідності до ”Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах, що належать до сфери управіння Державного агентства лісових ресурсів України”

         У 2020 році підприємством було передбачено отримання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 140000 тис грн, фактично чистий дохід склав 139711 тис грн, виконання фінансового плану по чистому доходу склало 99,8%.  На невиконання показника значною мірою вплинуло зниження попиту на деревину в круглому вигляді в зв’язку з економічною ситуацією на ринку.

         Інші операційні доходи за 2020 рік склали 986 тис грн, тобто 117,8% плану. Вони складаються з 484 тис грн – реалізація оборотних активів, що не належать до основної діяльності,  39 тис грн інші доходи від операційної діяльності та 463 тис грн дохід від  курсових різниць.

Обсяг інших доходів у звітному періоді 1523 тис грн  проти плану 596 тис грн

 3.     Формування витратної частини фінансового плану

 Собівартість реалізованої продукції сформовано у межах граничних обсягів витрат, що встановлені п. 13 постанови КМУ від 29.11.2006 р. №1673  ”Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посиленої боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових результатів”, а також діючих цін на товари, роботи, послуги. У відповідності до отриманого чистого доходу в сумі 139711 тис грн собівартість реалізованої продукції в 2020 року склала 121353 тис грн, що складає 100,2%.

Витрати на оплату праці у поточному році склали 43919 тис грн (100,1% від передбачених планом 43885 тис грн). Збільшення відбулось у зв’язку із преміюванням працівників у 3  і 4 кварталах.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого 10547,3 при плані 10158,6 грн. У звітному періоді планова кількість працюючих – 360 штатних одиниць. По категоріях працюючих чисельність складає: керівники, професіонали, фахівці – 160 осіб, та робітники – 199 осіб. Фактично середньооблікова чисельність у зв’язку із зменшенням обсягу виконаних робіт силами лісгоспу склала 347 осіб в тому числі: керівники, професіонали, фахівці – 165 особи та робітники – 181 осіб.

Інші операційні витрати  у звітному періоді склали 3629 тис грн за рахунок іншої операційної діяльності.

Адміністративні витрати за 2020 рік склали 13121 тис грн (при плані 13952 тис грн). Зменшення в основному відбулось за рахунок зменшення витрат, пов’язаних з використанням службових автомобілів та інших адмінвитрат.

Витрати на збут за 2020р при плані 768 тис грн фактично склали 605 тис грн (78,8 % плану)

 4. Очікувані фінансові результати

Фінансовий результат до оподаткування у 2020р отримано в сумі 3215 тис грн при плані 3143 тис грн виконання плану – 102,3%.

Чистий фінансовий результат у 2020р отримано в сумі 2201 тис грн при плані 2577 тис грн.

Валовий прибуток одержано в сумі 18358 тис грн, виконання фінансового плану – 97,2 %.

 5. Розподіл чистого прибутку

 Після сплати обов'язкових відрахувань частини чистого прибутку до державного бюджету (1761 тис грн.), залишок в сумі 440 тис грн. планується скерувати в фонд розвитку виробництва.

 6. Фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 Сплата  поточних  податків та обов’язкових платежів  до  державного бюджету  у 2020р склала 27945 тис грн, передбачено фінансовим планом 28788 тис грн, виконання – 97,1%. До місцевого бюджету сплачено поточних податків та обов’язкових платежів в сумі 19252 тис грн, передбачено фінансовим планом 18521 тис грн, виконання –103,9%.

Фактично єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  за звітний період сплачено  в сумі 9118 тис (94,4% від передбачених планом 9654 тис грн).

 7. Обгрунтування складових витрат на соціальну сферу та отримання доходів на її утримання.

          Згідно Колективного договору підприємства передбачені соціальні виплати: одноразові заохочення до ювілейних і пам’ятних дат, матеріальна допомога, які передбачено проводити за рахунок господарської діяльності.

 8. Інвестиційна діяльність підприємства

 Капітальні інвестиції у  2020р планувалось 800 тис грн

Фактична сума інвестицій склала 4836 тис грн :

- 1176 тис грн – капітальне будівництво

- 426 тис грн – придбання (виготовлення) основних засобів;

- 144 тис грн – придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів;

- 3090 тис грн – модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

 9. Кредитна політика підприємства

 У 2020 р підприємством залучено і повернуто кредитні кошти у сумі 2770 тис грн

 10. Інформація про рух грошових коштів

      В 2020році  поступлення грошових коштів від операційної  діяльності склало  179702 тис грн, що на 8828 тис грн більше плану.

     Витрачання грошових коштів від операційної діяльності у 2020році склало 174465 тис грн, від інвестиційної діяльності – 2265 тис грн.

          Залишок грошових коштів на кінець 2020 року склав  в сумі 2982  тис  грн, на початок планового періоду залишок коштів становив   9 тис. грн. Чистий рух грошових коштів за звітний період  склав   –  2972 тис грн.

Основні техніко-економічні показники по ДП "Вигодський лісгосп" 2019-2020 р

77552, смт. Вигода, вул. Д.Галицького, 40
тел./ факс: 61-7-04 e-mail: vygoda-dlg@ukr.net
© Всі права захищено.
Створення та підтримка сайту: ITLUX