ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ"
Філія «Вигодське лісове господарство»

 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РУБКИ ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ

РУБКИ ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ


Однією з головних проблем протягом всієї історії лісівництва є рубки лісу та відновлення вирубаних. Лісовою наукою і тривалою практикою ведення лісового господарства встановлено підрозділ всіх видів рубок лісу на 5 категорій: рубки головного користування, рубки догляду за лісом, санітарні, спеціальні та інші.

Рубки головного користування проводять у стиглих і перестійних насадженнях і переслідують в основному дві мети: заготівлю деревини для задоволення потреб різних галузей господарства і заміну старих насаджень на молоді, більш продуктивні. Дотримання цих принципів забезпечує своєчасне відновлення вирубаних площ, безперервне невиснажуючого лісокористування та підвищення ролі лісових екосистем.

Рубки догляду проводяться в молодих, середньовікових і пристигаючих насадженнях з метою зміни складу насаджень у бік переважання хвойних і твердолистяних порід, отримання додаткової деревини, прискорення вирощування крупномірних сортиментів.

Санітарні рубки проводять в насадженнях, постраждалих від пожеж, вітровалів, шкідників і хвороб в будь-якому віці з вибіркою пошкоджених дерев.

До спеціальних рубок належать рубки, що проводяться в лісопарках і зелених зонах при формуванні красивих ландшафтів і посилення санітарно-гігієнічних властивостей лісу.

Інші рубки проводяться зазвичай суцільною вирубкою дерев при будівництві ліній електропередачі, газопроводів, автодоріг, під будівництво об'єктів різного призначення.

Рубки головного користування
Рубки головного користування (РГК). Рубки, за допомогою яких відбувається промислова заготівля деревини в стиглих і перестійних насадженнях, основною метою проведення яких є саме заготівля деревини (що формально відрізняє РГК від рубок проміжного користування). В даний час чіткої межі між рубками головного і проміжного користування з організаційно-технічними характеристиками не існує. Застосовуються три основні системи рубок головного користування: суцільні, поступові, вибіркові.

Рубки головного користування є основною складовою частиною одного з видів користування. Вони проводяться згідно Правил рубок головного користування в гірських лісах України, які є нормативним документом.

Суцільна (вузьколісосічна) рубка -
рубка, при якій деревостани, які досягли віку рубки (стиглості), вирубуються в один прийом, після закінчення чого залишається безлісна площа - вирубка (іноді зі збереженим підростом). Правила рубок головного користування в гірських лісах України визначають нормативи і способи проведення рубки з урахуванням особливостей місцевих лісорослинних умов (Вік рубки лісу, Вік стиглості лісу, лісорослинних умов).

Суцільні рубки є основним способом рубок головного користування, вони застосовуються в лісах IІI і IУ груп. При проведенні суцільних рубок на лісосіці вирубуються всі дерева з діаметра на висоті грудей 8 або 12 см, із залишенням на вирубці насіннєвих, фаутних дерев цінних порід. Для суцільних рубок характерні такі особливості:

1) стиглі або перестійні деревостани вирубуються в один прийом, який може тривати до одного року;

2) після рубки на площі виникає одновіковий або умовно-одновіковий деревостій за умови збереження при рубці підросту;

3) відновлення лісу штучним шляхом дає абсолютно одновікові деревостани;

4) використання механізмів виявляється найбільш продуктивним, а собівартість заготовленої деревини - найбільш дешевою.

Залежно від площі лісосіки і її параметрів суцільні рубки поділяються на вузьколісосічну, широколісосічну, рівномірно-поступові і добровільно-вибіркову .

Вузьколісосічна рубка
- рубка з шириною лісосіки 100 метрів і менше. На вирубках такої ширини зазвичай значною мірою зберігається захисний вплив прилеглих стін лісу - забезпечується захист поверхні ґрунту, підросту і ґрунтового покриву від осушення сонцем, сильного вітру, нічних і ранкових заморозків. Крім того, при невеликій ширині вирубок забезпечується достатнє обсіменіння від стін лісу, в тому числі від тих дерев, насіння яких поширюються на обмежені відстані (наприклад, велика частина насіння сосни і ялини поширюється на відстань не більше 75-100 метрів від дорослих дерев).

Широколісосічні
суцільні рубки характеризуються шириною лісосіки від 101 до 500 м. Ці рубки найбільш руйнівні для лісу.

Поступова рубка - рубка головного користування, при якій деревостан вирубується за кілька прийомів протягом 1-2 класів віку. Розрізняють рівномірно-поступові рубки двоприйомна (при кожному прийомі відбувається рівномірне прорідження деревостану), групово-поступові триприйомна (при кожному прийомі вирубуються групи дерев, що займають площу 0.005 - 0.03 га), улоговинні п’ятиприйомна (при кожному прийомі вирубуються групи дерев, що займають площу 0.03 - 1га, а ), смугово-поступові (при кожному прийомі вирубуються паралельні смуги, розділені кратними їм за шириною), тривало-поступові (двох прийомні рубки, що проводяться в різновікових деревостанах з вирубкою в перший прийом дерев, що досягли експлуатаційного розміру, а в другій - залишених дерев).

Вибіркова рубка - рубка головного користування, при якій вирубують частина дерев певного віку, розміру, якості або стану (зазвичай - всі або частину дерев, що досягли експлуатаційного розміру). Виділяють добровільно-вибіркову рубку (рівномірно-вибіркову рубку, при якій вирубуються в першу чергу перестійні, стиглі з уповільненим ростом дерева).

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 23.12.2010 № 591 річна розрахункова лісосіка головного користування та ліміт використання лісосічного фонду по ДП „Вигодське лісове господарство” складає 79,39 тис.м3, на підставі наказу Держкомлісгоспу України від 15.10.2009 №269 «Про затвердження віків стиглості похідних ялинових деревостанів».
    1. Хвойне господарство  – 68,55 тис.м3, в тому числі по госпсекціях:
    -  ялина – 63,03 тис.м3;
    -  ялиця – 5,52 тис.м3;
    2. Твердолистяне господарство – 10,84 тис. м3, в тому числі по госпсекціях:
    -  бук -10,84 тис. м3;
   Заготівля ліквідної деревини - всього 240739 куб.м у тому числі від рубок головного користування - 80383 куб.м. Із загальної кількості заготовленої ліквідної деревини лісоматеріали круглі - всього 132733 куб.м у тому числі для виробництва пиломатеріалів і заготовок - всього 113347 куб.м; з них хвойні становлять 110717 куб.м; листяних порід 2630 куб.м

77552, смт. Вигода, вул. Д.Галицького, 40
тел./ факс: 61-7-04 e-mail: vygoda-dlg@ukr.net
© Всі права захищено.
Створення та підтримка сайту: ITLUX